nukryžiavoti


nukryžiavoti
×nukryžiavóti (nuokryžiavoti 21, VlnE15) K, J; SD116, DP16, R, N, M.Valanč žr. nukryžiuoti. \ kryžiavoti; apkryžiavoti; atsikryžiavoti; įkryžiavoti; iškryžiavoti; nukryžiavoti; prikryžiavoti; sukryžiavoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkryžiavoti — ×apkryžiavoti tr. 1. J kryžmai aprišti. 2. KII295 geležimi (geležiniais virbais) užkalti (langus). kryžiavoti; apkryžiavoti; atsikryžiavoti; įkryžiavoti; iškryžiavoti; nukryžiavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsikryžiavoti — ×atsikryžiavoti nuo ko nors ištrūkti, ko nors atsikratyti: Jau nuo tų latrų atsikryžiavojau Up. kryžiavoti; apkryžiavoti; atsikryžiavoti; įkryžiavoti; iškryžiavoti; nukryžiavoti; prikryžiavoti; sukryžiavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškryžiavoti — ×iškryžiavoti tr. paguldyti ant žemės, ištiesus kryžmai rankas: Sučiupo jie mane, parmetė žemėn, betampydami visiškai iškryžiavojo Paį. Guli vyras iškryžiavotas Gs. Jis parmetė ir net iškryžiavojo, mat daug drūtesnis J. | refl.: Šnabždėjo ji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžiavoti — ×kryžiavoti, oja, ojo 1. K, M žr. kryžiuoti 1: Jį kryžiavojo DP534. Kryžiavoju, ant kryžiaus prikalu SD119. 2. tr. prk. varginti, kankinti: Na, ir kryžiavoja tave tie nevidonai Ssk. Papratęs kožną vieną kryžiavot, misliji ir mun sprandu joti Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukryžavoti — ×nukryžavoti (nuokryžavoti Mž109); Vln18, R žr. nukryžiavoti: Nuokryžavotas, nuomiręs ir pakastas Mž21. kryžavoti; išsikryžavoti; nukryžavoti; prisikryžavoti; sukryžavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukryžiavodinti — ×nukryžiavodinti cur. nukryžiavoti: Jie visi sakė: nukryžiavodink Jį Bb1Mt27,22. | refl.: Iš meilės tavo nusikryžiavodino Jzm. kryžiavodinti; nukryžiavodinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukryžiavojimas — ×nukryžiavojimas sm. (1) VoK57 → nukryžiavoti. kryžiavojimas; apkryžiavojimas; nukryžiavojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutarti — nutar̃ti, nùtaria, nùtarė K, Rtr, Š; L 1. intr., tr. LL170, Š, DŽ, KŽ, Šts, Plšk svarstant prieiti prie išvados, nuspręsti: Nutarėva vasarą vieną mėnesį pas tamstą gyventi J.Jabl. Tarėm tarėm ir nieko gero nenùtarėm NdŽ. Buvo tas susirinkimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrankti — nutrañkti, ia (nùtrankia), nùtrankė žr. nutrenkti 11. ║ Teipajag ir piktadėjai, kurie buvo nukryžiavoti su Juo, nutrankė Jam (apjuokė Jį) BtMt27,44. Ir tat yra mielaširdystė nenutarti, neapjuokti, nenutrankti svetimos šlovės SE156. trankti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrenkdinti — nutreñkdinti cur. nutrenkti 11. ║ Teipag ir piktadėjai, kurie buvo su Juo nukryžiavoti, nutrenkdino Jį Ch1Mt27,44. trenkdinti; nutrenkdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language